КАФЕДРА АВІАЦІЙНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВДля тих, хто бажає поступити в НАУ на перший курс навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»
за спеціальністю 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»:


Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК), починаючи з 2019 року, проводить набір
студентів на перший курс навчання за освітнім ступенем „Бакалавр” за новими освітньо-професійними
програмами (спеціалізаціями):

1. “Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології”
2. “Комп’ютеризовані радіоелектронні засоби забезпечення безпеки”

Детальніше про освітньо-професійними програми дивись у розділі «Абітурієнтам»Завідувач кафедри
Васильєв Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор,
фахівець в області теорії систем,
ідентифікації, прогнозування,
прийняття рішень та комп'ютерного
моделювання для вирішення задач навігації,
організації і управління повітряним рухом

тел. (044)406-79-84
Дорогі друзі!

Пропонуючи Вам інформацію про нашу кафедру, ми намагалися як можна повніше відповісти на питання, що виникають у наших абітурієнтів, студентів і аспірантів, а також дати визначене представлення колегам про наукові проблеми, що досліджуються на кафедрі.

Абітурієнтам і студентам ми рекомендуємо ознайомитися з розділом «Навчально-методична робота», де вони можуть одержати інформацію про умови вступу до навчаня за спеціальностями нашої кафедри, про самі спеціальності, про структуру навчальних та робочих навчальних планів та програм (з деталізацією до окремих навчальних дисциплін), а також про працевлаштування випускників. Крім того, нашим студентам буде дуже корисна інформація про наукові напрямки кафедри і про студентську нуково-технічну спілку. У цьому ж розділі можна ознайомитися з навчальними та науковими лабораторіями.

Шановні колеги! У розділі «Наука» надана інформація щодо наукових напрямків та наукових шкіл, а також науково-дослідних робіт, що виконуються співробітниками кафедри.


З повагою,

Завідувач кафедри
Васильєв Володимир Миколайович