Наукові статті співробітників кафедри

  1. Prokopenko I. G. Signal Modeling for the Efficient Target Detection Tasks / I. G. Prokopenko, S. V. Migel, K. I. Prokopenko // International Radar Symposium IRS 2013: international scientific conference, Dresden, Germany, June 19–21 2013. – D., 2013. – Vol.II – P.976-982.
    (Завантажити pdf)
  2. Прокопенко І. Г. Методи комп’ютерного моделювання радіолокаційної обстановки / Прокопенко І. Г., Мігель С. В. // Наукоємні технології – 2012. – № 2 (14). – С. 59-64. 1
    (Завантажити pdf)