Абітурієнтам

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК) є випусковою кафедрою і провадить підготовку фахівців за спеціальністю 172 “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА”.
Форма навчання: денна, заочна.

Починаючи з 2019 року, кафедра АРЕК проводить набір студентів на перший курс навчання за освітнім ступенем „Бакалавр” за двома новими освітньо-професійними програмами (спеціалізаціями) у рамках спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” (шифр 172):
1. “Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології”.
2. “Комп’ютеризовані радіоелектронні засоби забезпечення безпеки”.

Відкриття першої ОПП ґрунтується на потрібності у підготовки висококваліфікованих фахівців, як для експлуатації, так і для розробки нових радіоелектронних систем з комп’ютерною інтегрованою обробкою інформації. К таким системам відносяться системи радіозв’язку, радіонавігації, радіолокації, системи керування динамічними об’єктами, які застосовуються для контролю і керування в різних галузях, у тому числі для забезпечення обороноздатності країни.

Відкриття другої ОПП у даний час є актуальним, що пов’язано з високім рівнем існуючих загроз, і ґрунтується на потрібності у фахівцях з безпеки на транспорті, у тому числі фахівцях з авіаційної безпеки, і необхідності реалізації Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації (Закон України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII), де для забезпечення необхідної безпеки важлива роль відводиться різним технічним засобам, в тому числі радіоелектронним.

Кафедра АРЕК також продовжуватиме навчання студентів на 2, 3, 4 курсах бакалаврату та у магістратурі за освітньо-професійними програмами (спеціалізаціями) у рамках спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” (шифр 172), на які студенти поступали в НАУ, а саме:
1. “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”
2. “Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”.

Кафедра АРЕК приймає на навчання за державним замовленням та за контрактом. Термін навчання: бакалавра – 4 роки; магістра – 1,5 роки.

Прийом студентів на перший курс здійснюється за результатами зовнішнього незалежного тестування. Обов’язкові дисципліни: “Українська мова та література”, “Математика”. Додаткова дисципліна: “Фізика” або “Іноземна мова”.

Випускники коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”, зараховуються на 2-3 курси, а освітнього ступеня “Бакалавр” – на 1 курс магістратури.

  • Вартість навчання на контрактній основі у 2017-2018 навчальному році становила:
Бакалавр
Вартість (грн./міс.)
Денна форма навчання
1320
Заочна форма навчання 
792
Магістр
Вартість (грн./міс.)
Денна форма навчання
1608
Заочна форма навчання 
965

У процесі навчання студентів, за підсумками (а також стабільності) їхньої успішності, контрактна форма навчання може бути змінена на бюджетну форму.

На кафедрі АРЕК формується група, у якої всі дисципліни викладаються англійською мовою, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської мови та перспективу кар’єрного росту.

Також долучайтесь до нашого каналу в Телеграм, де ви зможете знайти розклад дзвінків, занять, розклад викладачів та іншу корисну інформацію.

https://t.me/nauarec