Для абітурієнтів, які поступають на 2 або 3 курс

Завантажити буклет Абітурієнт

Завантажити Програму вступного випобування на другий курс

Завантажити Програму додаткового вступного випобування на другий курс

Завантажити Програму вступного випобування на третій курс

Завантажити Програму додаткового вступного випобування на третій курс

Особливості набору студентів на другий курс

Постановою Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими з 2016 року здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з переліком відповідностей напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, напрям «Радіотехніка» віднесено до нової спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», а спеціальності, які були за напрямом «Радіотехніка», становляться спеціалізаціями цієї нової спеціальності.
Тому у 2017 році набір студентів на навчання на другий курс на кафедрі АРЕК буде здійснюватися за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка»
за двома спеціалізаціями:
– Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
– Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.

123

123

Особливості набору студентів на третій курс.

У 2017 році набір на третій курс буде в останній раз здійснюватися за напрямом “Радіотехніка” за двома спеціальностями:

Cпеціальність 7(8).05090103 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”
Об’єктами вивчення спеціальності 7(8).05090103 є розробка, ремонт, технічне обслуговування, а також і експлуатація систем радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, охоронних і доглядових систем

Навчання студентів за спеціальністю 7/8.05090103 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” провадиться за двома спеціалізаціями:

Cпеціалізації
Коротка анотація до спеціалізацій
7(8).05090103.01 “Радіоелектронні системи та комплекси локації, радіонавігації та зв’язку” Спеціалізація 7(8).05090103.01 має напрямок підготовки фахівців з розробки та технічного обслуговування засобів радіолокаційного спостереження і радіонавігаційного забезпечення повітряного руху, а також в області ремонту, експлуатації і технічного обслуговування систем як наземного радіозв’язку аеропортів, так і повітряного радіозв’язку.
7(8).05090103.02 “Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки” Спеціалізація 7(8).05090103.02 має напрямок на забезпечення служб авіаційної безпеки фахівцями, що знайомі із сучасними доглядовими, охоронними і пожежними системами, системами контролю доступу і відеоспостереження.

 

Галузь можливого працевлаштування

 

Cпеціальність 7(8).05090102 ” Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”
Об’єктами вивчення спеціальності 7(8).05090102 є глобальні, регіональні, міські і міжміські мережі зв’язку, обчислювальні системи колективного використання, потужні наземні радіолокаційні комплекси, системи керування повітряним рухом, електроенергетичні системи, автоматизовані радіонавігаційні об’єкти тощо.

 

Галузь можливого працевлаштування

 

card2card