Selected publications

The list of selected (top 5) printed publications of the department staff:

 1. L.T. Perevezencev, O.O. Semenov Radiolokacijni systemy ajeroportiv
  // – К.: NAU, 2007. – 30 p. (Annotation, DnLoad, MsWord2000: semen_w_21.doc, 25 Kb)
 2. L.T. Perevezencev, O.O. Semenov Monoimpuljsni vtorynni radiolokacijni stanciji
  // Study guide –К.: NAU, 2005.-124 p. (Annotation, DnLoad, MsWord2000: semen_w_25.doc, 24 Kb)
 3. Novykov V.S., Malecjkyj I.K., Kaminsjkyj J.O.PRAVYLA AVIACIJNOGO ELEKTROZVJAZKU V CYVILNIJ AVIACIJ UKRAINY
  // Kyiv, Ukraine Ministry of Transport, 2003. – 131p. (Annotation, DnLoad, MsWord2000: novikov_w_21.doc, 23 Kb)
 4. O.O. SemenovTeoretychni osnovy ta pryncypy pobudovy tekhnichnykh zasobiv sluzhby aviacijnoji bezpeky.
  // Kyiv, NAU, 2001, p. 213. (Annotation, DnLoad, MsWord2000: semen_w_27.doc, 23 Kb)
 5. I.G. ProkopenkoStatystychna obrobka syghnaliv.
  // Kyiv, NAU, 2011, p. 200.