Загальні відомості

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК) є випусковою кафедрою і провадить підготовку фахівців за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Форма навчання: денна, заочна.
Діяльність кафедри АРЕК провадиться відповідно до рекомендацій міжнародних авіаційних організацій ICAO та EUROCONTROL, а також Державної авіаційної служби України та Державного підприємства обслуговування повітряного руху ДП„Украерорух” щодо підготовки фахівців служб зв’язку, навігації, спостереження, а також авіаційної безпеки у системі організації повітряного руху.
Основним завданням кафедри, створеної у 1966 році, була і залишається підготовка фахівців з експлуатації та розробки радіотехнічного обладнання (РТО) аеродромів як цивільної, так і військової авіації для забезпечення безпеки польотів.
Починаючи з 2019 року, кафедра АРЕК проводить набір студентів на перший курс навчання за освітнім ступенем „Бакалавр” за новими освітньо-професійними програмами (спеціалізаціями) у рамках спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” (шифр 172):
1. “Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології”.
2. “Комп’ютеризовані радіоелектронні засоби забезпечення безпеки”.
Відкриття першої ОПП ґрунтується на потрібності у підготовки висококваліфікованих фахівців, як для експлуатації, так і для розробки нових радіоелектронних систем з комп’ютерною інтегрованою обробкою інформації. К таким системам відносяться системи радіозв’язку, радіонавігації, радіолокації, системи керування динамічними об’єктами, які застосовуються для контролю і керування в різних галузях, у тому числі для забезпечення обороноздатності країни.
Відкриття другої ОПП у даний час є актуальним, що пов’язано з високім рівнем існуючих загроз, і ґрунтується на потрібності у фахівцях з безпеки на транспорті, у тому числі фахівцях з авіаційної безпеки, і необхідності реалізації Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації (Закон України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII), де для забезпечення необхідної безпеки важлива роль відводиться різним технічним засобам, в тому числі радіоелектронним.
Кафедра АРЕК продовжуватиме навчання студентів на 2, 3, 4 курсах бакалаврату та у магістратурі за освітньо-професійними програмами (спеціалізаціями) у рамках спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” (шифр 172), на які студенти поступали в НАУ, а саме:
1. “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”.
2. “Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”.
Кафедра АРЕК приймає на навчання за державним замовленням та за контрактом. Термін навчання: бакалавра – 4 роки; магістра – 1,5 роки.
Випускники коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”, зараховуються на 2-3 курси, а освітнього ступеня “Бакалавр” – на 1 курс магістратури.
На кафедрі АРЕК, починаючи з першого курсу навчання, формується група, у якої всі дисципліни викладаються англійською мовою, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської мови та перспективу кар’єрного росту.

Адреса кафедри:

УКРАЇНА, 03058, г. Київ-58, НАУ,
кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів
пр. Космонавта Комарова, 1, корп.3, ауд. 3-308.
e-mail: arec@nau.edu.ua.

Кафедра (044) 406-79-84.
Інженерна (044) 406-74-79.