Заочне та дистанційне навчання

Підготовка фахівців без відриву від виробництва з різним рівням базової освіти – бакалавр, спеціаліст і магістр за напрямом “Радіотехніка” здійснюється кафедрою авіаційних радіоелектронних комплексів в Інституті заочного та дистанційного навчання (ІЗДН), який є структурним підрозділом Національного авіаційного університету.

За напрямом “Радіотехніка” кафедра проводить підготовку фахівців за двома спеціальностями:

1) Cпеціальність 7(8).05090103 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”

Об’єктами вивчення спеціальності 7(8).05090103 є розробка, ремонт, технічне обслуговування, а також і експлуатація систем радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, охоронних і доглядових систем

Навчання студентів за спеціальністю 7(8).05090103 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” проводиться за двома спеціалізаціями:

Cпеціалізації
Коротка анотація до спеціалізацій
7(8).05090103.01 “Радіоелектронні системи та комплекси локації, радіонавігації та зв’язку” Дана спеціалізація 7(8).05090103.01 має напрямок на підготовку фахівців, що забезпечують ремонт і технічне обслуговування засобів радіолокаційного спостереження і радіонавігаційного забезпечення повітряного руху, а також в області ремонту, експлуатації і технічного обслуговування систем як наземного радіозв’язку аеропортів, так і повітряного радіозв’язку.
7(8).05090103.02 “Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки” Підготовка за спеціалізацєю 7(8).05090103.02 має напрямок на забезпечення служб авіаційної безпеки фахівцями, що знайомі із сучасними доглядовими, охоронними і пожежними системами, системами контролю доступу і відеоспостереження.

2) Cпеціальність 7(8).05090102 ” Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”

Об’єктами вивчення спеціальності 7(8).05090102 є глобальні, регіональні, міські і міжміські мережі зв’язку, обчислювальні системи колективного використання, потужні наземні радіолокаційні комплекси, системи керування повітряним рухом, електроенергетичні системи, автоматизовані радіонавігаційні об’єкти тощо.

У цьому році кафедра уперше проводила дистанційне навчання у режимі ON-LINE зі студентами, які знаходилися у Криворізькому коледжі.

http://izn.nau.edu.ua – Oфіційний сайт Інституту заочного та дистаційного навчання