Спеціальності та спеціалізації

Підготовка фахівців без відриву від виробництва з різним рівням базової освіти – бакалавр і магістр за спеціальністю “Телекомунікація та радіотехніка” здійснюється кафедрою авіаційних радіоелектронних комплексів в Інституті неперервної освіти (ІНО), який є структурним підрозділом Національного авіаційного університету.

За спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка” кафедра провадить підготовку фахівців за двома спеціалізаціями:

“Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”
Об’єктами вивчення спеціалізації є розробка, ремонт, технічне обслуговування, а також і експлуатація систем радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, охоронних і доглядових систем

Навчання студентів за спеціалізації “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” провадиться за двома блоками:

Блок
Коротка анотація до блока
Блок А. “Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси зв’язку, навігації та спостереження” Блок А має напрямок на підготовку фахівців, що забезпечують ремонт і технічне обслуговування засобів радіолокаційного спостереження і радіонавігаційного забезпечення повітряного руху, а також в області ремонту, експлуатації і технічного обслуговування систем як наземного радіозв’язку аеропортів, так і повітряного радіозв’язку.
 

Блок Б. “Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки”

 

Блок Б має напрямок на забезпечення служб авіаційної безпеки фахівцями, що знайомі із сучасними доглядовими, охоронними і пожежними системами, системами контролю доступу і відеоспостереження.

 

Галузь можливого працевлаштування

 

Спеціалізація “Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”
Об’єктами вивчення спеціалізації є глобальні, регіональні, міські і міжміські мережі зв’язку, обчислювальні системи колективного використання, потужні наземні радіолокаційні комплекси, системи керування повітряним рухом, електроенергетичні системи, автоматизовані радіонавігаційні об’єкти тощо.

 

Галузь можливого працевлаштування