Організаційно-методична робота

Організаційно-методична робота включає: роботу в науково-методичних комісіях МОН України, в експертних комісіях та радах ДАК, експертних комісіях ВАК; у спеціалізованих радах із захисту дисертацій; у радах і комісіях університету, інституту, факультету, кафедри; з видання наукових збірників; з організації та проведення наукових конференцій, симпозіумів та семінарів; з виконання обов’язків вченого секретаря кафедри, відповідального з якості, за впровадження кредитно-модульної системи, за розробку пакетів ККР та проведення ректорського контролю знань та вмінь студентів, за організацію виконання курсових та дипломних робіт і проектів та нормоконтроль, організацію практик, роботу зі студентами, оформлення навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри.