Наукові напрямки

Наукові напрямки
Наукові керівники
Розробка методів і алгоритмів обробки радіолокаційних сигналів д.т.н., проф.,Прокопенко І.Г.
Розробка методів і алгоритмів обробки сигналів у телекомунікаційних системах д.т.н., проф.,Прокопенко І.Г.
Методи підвищення ефективності процесів навігації, організації та
управління повітряним рухом, засобів та систем
аеронавігаційного обслуговування
д.т.н., проф.,Васильєв В.М.
Методи комплексної обробки інформації та способи їх застосування в системах навігації й управління повітряним рухом д.т.н., проф.,Васильєв В.М.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі АРЕК:

НДР № 761-ДБ-11 «Стійкі методи і алгоритми обробки сигналів в інформаційно-вимірювальних системах»НДР №75/22.01.03 «Інформаційні технології в системах радіотехнічного забезпечення польотів»