Для абітурієнтів, які поступають на 1 курс


Рекламний буклет

Особливості набору студентів на перший курс

Постановою Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з переліком відповідностей напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, напрям «Радіотехніка» віднесено до нової спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», а спеціальності, які були за напрямом «Радіотехніка», становляться спеціалізаціями цієї нової спеціальності.
Тому з 2016 року набір студентів на навчання на кафедрі АРЕК здійснюється за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка»
за двома спеціалізаціями:
1 – Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
2 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.

При навчанні за спеціалізацією “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси” студенти можуть вибирати навчання за напрямками:
А – «Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси зв’язку, навігації та спостереження»,
Б – «Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки».

123