Для поступаючих в магістратуру

Набір студентів для начання за освітнім ступенем «Магістр» буде здійснюватися відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р.
Цією Постановою затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з переліком відповідностей напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, напрям «Радіотехніка» віднесено до нової спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», а спеціальності, які були за напрямом «Радіотехніка», становляться спеціалізаціями цієї нової спеціальності.
Тому з 2017 року набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» на кафедрі АРЕК здійснюється за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка»
за двома спеціалізаціями:
1. «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»;
2. «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

123За спеціалізацією “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси” студенти можуть вибирати навчання за напрямками:
А – «Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси зв’язку, навігації та спостереження»,
Б – «Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки».

Вступ на зазначені спеціальності ОС “Магістр” буде здійснюватися на основі індивідуального рейтингу вступника за 420-бальною:
1. 6…10 балів – середній бал диплома ОС “Бакалавр”.
2. 100…200 балів – фахове вступне випробування за спеціальністю.
3. 100…200 балів – фахове вступне випробування з іноземної мови.
4. 0…10 балів – наукова діяльність (РТПД).
Додаткове фахове випробування здається лише студентами, які навчалися не за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

Завантажити Програму вступного випробування на п’ятий курс

Завантажити Програму доадаткового вступного випробування на п’ятий курс

Завантажити РТПД