Для абітурієнтів, які поступають на 5 курс

Набір студентів для начання за освітнім ступенем «Магістр» буде здійснюватися відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р.
Цією Постановою затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з переліком відповідностей напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, напрям «Радіотехніка» віднесено до нової спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», а спеціальності, які були за напрямом «Радіотехніка», становляться спеціалізаціями цієї нової спеціальності.
Тому у 2017 році набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» на кафедрі АРЕК буде здійснюватися за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка»
за двома спеціалізаціями:
1. «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»;
2. «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

123

На п’ятому курсі за спеціалізацією “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси” студенти можуть вибирати навчання за напрямками:
А – «Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси зв’язку, навігації та спостереження»,
Б – «Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки».

Вступ на зазначені спеціальності ОС “Магістр” буде здійснюватися на основі індивідуального рейтингу вступника за 400-бальною:
1. 60…100 балів – середній бал диплома ОС “Бакалавр”.
2. 0…100 балів – фахове вступне випробування за спеціальністю.
3. 0…100 балів – фахове вступне випробування з іноземної мови.
4. 0…100 балів – наукова діяльність.

Завантажити Програму вступного випобування на п’ятий курс

Завантажити Програму доадаткового вступного випобування на п’ятий курс