Англомовний проект

Англомовний проект було започатковано в НАУ в 1999 році.

За час функціонування системи англомовної освіти в університеті простежується тенденція збільшення кількості студентів, які навчаються англійською. Так, у 2012/2013 навчальному році англійською мовою навчається біля 1700 студентів, серед яких 84 іноземці з далекого зарубіжжя, а саме: з Індії, Ірану, Пакистану, Китаю, Туреччини, Нігерії, Гамбії, Судану, Лівану, Малайзії.

Навчальний процес англійською мовою здійснюють 285 висококваліфікованих викладачів, серед яких 48 професорів та 156 доцентів.

Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”
за фахом: інженер-дослідник, науковий співробітник (магістр).
Спеціалізація “Радіоелектронні пристрої ситеми такомплекси”:
Блок А “Авіаційні радіоелектроні системи та комплекси зв‘язку, навігації, радіолокації “.
Блок Б «Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки».
Спеціалізація “Апаратура радіозв‘язку радіомовлення і телебачення”.
Сучасні технології виробництва, технічного обслуговування та ремонту радіолокаційних і радіонавігаційних систем аеропортів, систем зв‘язку аеропортів, доглядових і охоронних систем.