Вимоги щодо прийому студентів

Прийом студентів на спеціальності нашої кафедри здійснюється як на бюджетній основі, так і на контрактній основі за результатами зовнішнього незалежного тестування. Обов’язкові дисципліни: “Українська мова та література” (ваговий коефіцієнт 0,25), “Математика”(ваговий коефіцієнт 0,45), “Фізика” або “Іноземна мова” (ваговий коефіцієнт 0,2).

У процесі навчання студентів, за підсумками (а також стабільності) їхньої успішності, контрактна форма навчання може бути змінена на бюджетну форму, або навпаки.

Всі студенти, що успішно виконують навчальну програму англійською мовою, мають можливість проходити практику закордоном з подальшим міжнародним працевлаштуванням.

По закінченні третього курсу на контрактній основі проводиться набір в Інститут неперервної освіти (дворічний курс) для одержання другої освіти – економічної чи юридичної з видачею диплома державного зразка.

Юнаки призовного віку під час навчання мають можливість пройти підготовку по програмі офіцера запасу на факультеті військової підготовки.

Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 270705, дата видачі 02.07.2013 р. Строк дії ліцензії до 01.07.2023 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного авіаційного університету (надалі – Приймальна комісія (ПК)) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України та затверджені 21 грудня 2016 році.