Для абітурієнтів, які поступають на 2 або 3 курс

Завантажити Програми вступних випробувань за спеціалізацією “Радіоелектронні пристої, системи та комплекси”
Завантажити Програми вступних випробувань за спеціалізацією “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”

 

Постановою Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими з 2016 року здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з переліком відповідностей напрямів та нових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, напрям «Радіотехніка» віднесено до нової спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», а спеціальності, які були за напрямом «Радіотехніка», становляться спеціалізаціями цієї нової спеціальності.
Тому з 2017 року набір студентів на навчання на другий та третій курси на кафедрі АРЕК здійснюється за спеціальністю:
«Телекомунікації та радіотехніка»
за двома спеціалізаціями:
1 – Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
2 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.

123

При навчанні за спеціалізацією “Радіоелектронні пристрої системи та комплекси” студенти можуть вибирати навчання за напрямками:
А – «Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси зв’язку, навігації та спостереження»,
Б – «Радіоелектронні системи та комплекси авіаційної безпеки».

 

Cпеціалізації
Коротка анотація до спеціалізацій
172.04 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” За цією спеціалізацією вивчаються принципи побудови та функціонування, проектування та експлуатації радіолокаційних та радіонавігаційних комплексів, систем радіозв’язку, супутникових систем зв’язку та навігації, що застосовуються для забезпечення безпеки польотів та керування повітряним рухом. Також вивчаються радіоелектронні комплекси безпеки, куди входять: системи охоронної сигналізації – відеоспостереження; контролю доступу; охоронного освітлення; передачі сповіщень, системи пожежної сигналізації, а також системи догляду – виявлення зброї; вибухових, наркотичних та радіоактивних речовин.
172.03  “Апаратурa радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” Об’єктами вивчання за цією спеціалізацію є різного виду апаратура та системи радіозв’язку, у тому числі мобільного зв’язку, радіозв’язку з рухомими об’єктами, а також системи комутації. Радіомоніторинг та контроль використання радіочастотного ресурсу. Технології мереж доступу в системах електрозв’язку. Системи та комплекси радіомовлення і телебачення, у тому числі цифрові. Супутникові системі зв’язку, передачі даних та телерадіомовлення.