Кадровий склад

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри в 2016-2017 навчальному році складає 18 чоловік.

Серед викладачів кафедри чотири доктори технічних наук, шість кандидатів технічних наук, один кандидат фізико-математичних наук, один кандидат наук НАУ.

Чотири викладачі мають учене звання професора, п’ять звання доцента, два звання доцента НАУ.

За значні наукові досягнення і заслуги, ряд співробітників кафедри визнані гідними високих звань у системі Академії наук України та Міністерстві освіти і науки України.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ