Кадровий склад

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників складає 16 чоловік.

Серед викладачів кафедри п’ять докторів технічних наук, п’ять кандидатів технічних наук, один кандидат фізико-математичних наук, один кандидат наук НАУ.

Чотири викладачі мають учене звання професора, п’ять звання доцента, два звання доцента НАУ.

За значні наукові досягнення і заслуги, ряд співробітників кафедри визнані гідними високих звань у системі Академії наук України та Міністерстві освіти і науки України.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ